Kastani 42, Aparaaditehas

5198 7258

elise.tollimae@gmail.com

Jälgi minu tegemisi ka sotsiaalmeedias

Gordoni perekool

Suhtlemiskoolitus täiesti tavalisele lapsevanemale, kes tunneb, et suhe lapsega on talle oluline. Lastega ei saa me kaasa manuaale, mis juhendaksid, kas ja kuidas olukordadega toime tulla ja kuidas “õigesti” käituda.

Siin on abiks Gordoni perekool - saad juhiseid, näiteid, kogemusi ja oskuseid, mis aitavad paremini navigeerida lapsevanemaks olemise maailmas.

Koolitusel õpime märkama lapse probleeme ning seda, kuidas ise sellesse mitte sekkuda ehk kuidas kasvatada lapses vastutustunnet, autonoomsust ja iseseisvust. Vanem saab juhised, kuidas end kehtestada ja kuidas seada piire, mida kasutada karistamise ja premeerimise asemel. Põhimõtteliselt õpime koolitusel seda, kuidas kuulata oma last ja kuidas panna laps ka vanemat kuulama.

Rohkem infot Gordoni perekooli kohta leiab:

sinamina.ee →

Lapsega ühes paadis

Puutun oma tööga seoses kokku paljude erinevate inimestega. Minu põhiliseks klientuuriks perenõustaja ja väljaõppes pereterapeudina on pered ja lapsed, aga ka peret alles luua soovivad paarid. Kuigi teraapiasse või nõustamisele pöördumise põhjused on sama erinevad nagu on kõik inimesed siin maailmas, on neil sageli aga üks ühine mure - suhtlemise raskused.

Suhtlemine on inimesele vägagi loomuomane - oleme selleks vajalikud aistingud saanud kaasa aasta sadade pikkuse evolutsiooniga. Tänaseks on see üks meie põhivajadustest, miski mis mõjutab suuresti meie elukvaliteeti. Oma klientidele armastan suhtlemist kirjeldada nagu lihast - see vajab pidevat treenimist. Sama hoolega nagu treenime jalutades, joostes või jõusaalis oma keha lihaseid, peaksime treenima ja toonuses hoidma ka oma suhtlemise lihast.

Kuigi suhtlemisoskuseid saab mingi tasemeni õppida ka raamatu tarkustest, siis parim viis suhtlemist õppida on siiski suheldes. Selleks ka see koolitus, et saaksime koos meeldetuletada ja harjutada - kuidas suhelda nii, et sind kuuldaks ja kuulda nii, et sinule räägitaks.

Koolitus koosneb 6st moodulist. Teemad, mida käsitleme on: suhtlemine; mis suhtlemist takistab ja kuidas seda toetada ja edendada; mina- ja sina- sõnumid; tulemuslik kehtestamine; konfliktide lahendamine.

Toetatud vanem = toetatud laps

See on lugu perekonnast, indiviidist selle sees ja suhtlemisest. Selle koolitusprogrammi mõte on tuletada meelde vanu tarkusi ja panna neid ka mõnikord tänapäeva väljakutsete uude konteksti. Minu suureks kireks perenõustaja ja väljaõppes pereterapeudina on pered ja lapsed ja nende vaheline toetatud ja turvaline suhtlemine.

Suhtlemine aga saab alguse indiviidist endast ja see indiviid on alati suurema süsteemi - perekond - üks osa. Seega olen otsustanud oma (töö)kogemuse põhjal, et enne suhtlemise õppimise juurde asumist on hea üle vaadata, ka see, kellega ja kuidas suheldakse, milline on see süsteem kuhu pereliige kuulub ja kuidas see omakorda mõjutab suhtlemist. Tasapisi liigume selle suunas, mida siis efektiivse suhtlemise korral silmas pidada.

Koolitus koosneb 5 moodulist, mille olen jaotanud kuuele kohtumisele. Teemad, mida käsitleme on: perekond ja selle areng; vanemlus - lapsevanema vajadused; laps - lapsega suhet mõjutavad tegurid; lapse kasvatamise suurimad väljakutsed; tõhus suhtlemine lapsega - takistused, kuulamine ja (tõhus) rääkimine ning konfliktide lahendamine.
Selleks, et saadud infot paremini töödelda ja meeles pidada on koolitusel abiks töölehed; praktilised harjutused ja loeng.

Võimalik on tellida ka lühiloenguid ja koolitusi laste, perede, suhete teemal.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram